Delad glädje, dubbel glädje!

thage_delad_gladje

Om vi lär av varandra slipper vi uppfinna hjulet gång på gång. Så nu organiserar vi vårt erfarenhets- och kunskapsutbyte.

På Thage finns massor av engagemang och vilja att utvecklas och bli ännu bättre. Det tar vi vara på genom att skapa en konkret organisation i form av särskilda grupper. I grupperna möts representanter för olika delar av Thage för att diskutera och dokumentera erfarenheter och smarta idéer – som sedan sprids i resten av organisationen, bland annat via våra arbetsberedningar.Ordning och reda

Ubåtshallen exteriörAlla vi på Thage tyckte att vi kan planera bättre. Sagt och gjort – nu sjösätter vi konkreta projekt som handlar om bättre planering och framförhållning.


Kommunicera mera

Bättre information och mer diskussion, var önskemålen från medarbetarna. Så nu blir det veckomöten och info-TV.


Bättre arbetsmiljö

biotronVåra anställda bad om bättre verktyg och maskiner. Från och med denna höst köper vi därför enbart in det allra bästa som marknaden kan erbjuda.


Internt utvecklingsarbete – för ett ännu bättre Thage

Ubåtshallen exteriörUnder våren har över 300 personer på Thage arbetat fram kloka synpunkter för företagets utveckling. Nu ska förbättringsförslagen omsättas i handling.


En för alla, alla för en!

Ubåtshallen exteriörEn modern byggarbetsplats ställer krav på oss som jobbar där. Vi ska jobba säkert och effektivt, hjälpa varandra och ge feedback.