Hållbarhet

Nyckeln till en bra verksamhet är engagemang, kunnighet och ansvar för trakten där man bor. De projekt som vi utför ser vi därför inte bara som affärer mellan oss och beställaren, utan också som mindre och större delar i en positiv samhällsutveckling. Husen vi bygger måste vara friska och bra för alla som ska vistas i dem samt för alla i bygden runtomkring.

Thage arbetar för att begränsa negativ miljöpåverkan och främja långsiktig hushållning med naturresurser. På samtliga arbetsplatser sorteras avfall efter fraktioner som brännbart, tegel, gips, trä och deponi. Ju större arbetsplats desto fler fraktioner. Vi utbildar också våra medarbetare för att skapa insikt och förståelse för miljöfrågor. Alla företagets medarbetare har genomgått utbildning i byggarmiljö. År 2000 erhöll vi miljöcertifikat enligt ISO 14001 och 2015 erhöll vi certifikat enligt ISO 45001:2018, d.v.s. arbetsmiljö. Vi bygger konfektionerat för att minimera spill och i vårt avfallsråd förbättrar vi kontinuerligt vårt sätt att källsortera.

Stora som små projekt är ett förtroende vi fått. Och för att säkerställa vår produkt till kund har vi valt att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifiera oss enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 samt ISO 45001:2018. Interna revisioner sker sex gånger om året. Fyra gånger internt av oss själva och två gånger externt av vårt certifieringsorgan LRQA. På detta sätt levandegör vi vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete och jobbar för en ständig förbättring.