HR


Tobias Lellky

HR-Chef
Sjöbo

0701-30 80 95 / 0416-253 83

Anders Nilsson

Personalchef
Sjöbo

0702-25 60 30 / 0416-253 99

Sven Nilsson

KMA
Sjöbo

0706-93 18 66 / 0416-253 91

Lars-Eric Nyström

KMA
Kristianstad

0703-28 22 85 / 044-31 31 91

Mats Persson

Lön och Avtalsansvarig
Sjöbo

0790-75 55 05