Ledningsgrupp Thage


Elisabeth Johannesson

Ekonomichef
Kristianstad

0705-23 28 65 / 044-31 31 18

Anders Nilsson

HR-Chef
Sjöbo

0702-25 60 30 / 0416-253 99

Jörgen Knutsson

Avdelningschef Byggservice
Lund

0705-23 28 33

Robin Ferlesjö

Entreprenadchef
Kristianstad

0705-23 48 91 / 044-31 31 24

Per-Åke Isacsson

VD
Kristianstad

0705-23 28 12 / 044-31 31 42