Olika byggare bygga bäst!

OlikaByggare

Interna satsningar på personligt ledarskap gör Thage till ett ännu bättre byggföretag, både att jobba i och att anlita.

På Thage är alla lika viktiga, oavsett om vi är röda, blåa, gröna eller gula. I de fyra färgerna delar vi in våra personlighetstyper, lekfullt men på allvar. För när vi lär känna oss själva och varandra bättre, blir vi också bättre på att arbeta tillsammans. Tillsammans skapar vi en positiv spiral, en procent bättre varje dag!

 Bättre arbetsmiljö

biotronVåra anställda bad om bättre verktyg och maskiner. Från och med denna höst köper vi därför enbart in det allra bästa som marknaden kan erbjuda.


Kommunicera mera

Bättre information och mer diskussion, var önskemålen från medarbetarna. Så nu blir det veckomöten och info-TV.


Ordning och reda

Ubåtshallen exteriörAlla vi på Thage tyckte att vi kan planera bättre. Sagt och gjort – nu sjösätter vi konkreta projekt som handlar om bättre planering och framförhållning.


Miljö och avfallshantering

När medarbetarna på Thage sa ifrån om vad som är viktigt för dem – då placerade sig miljöhänsyn högt. Okej. Först ut på dagordningen: att bli ännu bättre på att hantera byggavfall.


Personligt ledarskap

Ubåtshallen exteriörEn modern byggarbetsplats ställer krav på oss som jobbar där. Vi ska jobba säkert och effektivt, hjälpa varandra och ge feedback.


Kompetensutveckling

Ubåtshallen exteriörOm vi lär av varandra slipper vi uppfinna hjulet gång på gång. Så nu organiserar vi vårt erfarenhets- och kunskapsutbyte.