Kv. Stafvre 11

Thage har återigen fått förtroendet att utföra ett äldreboende åt Hemsö. Byggnaden […]

Nya Sånnaskolan i Åhus

Projekter avser nybyggnation av F-6 skola för 710 elever samt en om- […]

Kv Särimner

TIll Roths Fastigheter har vi fått förtroendet att bygga 70 hyresrätter i […]

Kv. Vikhem

Thage har fått förtroendet att gå vidare med fas 2 gällande Kv Vikhem, ett äldreboende i […]

Lingenässkolan Kristianstad

Objektet omfattar nybyggnad av skola F-6, särskola, skola AST, storkök, sporthall, administrativa […]

Hemhult Kristianstad

Till Stenvalvet AB utför vi en totalrenovering i en av byggnaderna på Hemhult […]

Folktandvården Kristianstad

Av AB Kristianstadsbyggen har vi erhållit uppdraget att bygga om lokaler till […]

Parken 2

Objektet avser nybyggnad av ca 175 lägenheter + 4 lokaler. Kvarteret består […]

The Absolut Company, inklädning av destillationsbyggnad

Projektet avser inklädning av destillationsbyggnad i syfte att förhindra fåglar större än […]

Idrottshallen i Kristianstad

Projektet är en totalentreprenad och avser etapp 1 av 2 för ombyggnad […]