ABK nytt huvudkontor

Thage har fått tilldelningsbeslut avseende ombyggnadsprojektet ”Jepp Buck” som innebär komplett ombyggnad av kontorslokaler
för att sedermera inrymma AB Kristianstadbyggens nya huvudkontor.Projektet är ett ombyggnadsprojekt om ca 2200 kvm och ligger inne i centrala Kristianstad.
Byggnaden innehåller även den del där vi tidigare utfört ombyggnad till Folktandvården.
Thage får nu alltså förnyat förtroende att fortsätta med arbeten, i annan del av fastigheten, som ska bli ABK´s nya huvudkontor i Kristianstad.

Utförandeformen är en totalentreprenad i samverkan.