Absolut Company

Till Absolut Company i Åhus har vi fått förtroendet att utföra byggnad 12, en lossningsstation för etanoltransporter. Den består av en delvis egenprefabricerad grundläggning i betong. Ovan på detta monteras valsade HEA-balkar som bultas ihop med stålrör och som sedan kläs med cortenplåt. Tillsammans bildar det en vacker konstruktion för upphängning av sprinkler och säkerhetsinstallationer, allt för säkrare lossning av etanol.