Absolut Company

Till Absolut Company i Åhus har vi fått förtroendet att utföra byggnad 16, en om.- o tillbyggnad av tanklager där vi bl.a. gjuter ett nytt mellanbjälklag (ca160m2) på samverkansstål inne i befintlig byggnad, som efter färdigställande kommer bli lokaler för etanol och vattentankar. Väggar och tak målas om och golven beläggs med massagolv. Utanför uppför vi en tillbyggnad med 3 rum som blir elcentral, pumprum och sprinklercentral. Tillbyggnaden på 85m2 utförs med platta på mark, lecaväggar och gjutet yttertaksbjälklag. Taktäckning består av foamglas och papp och fasaden kommer att putsas lika befintlig fasad d.v.s. med takfotsfriser.