The Absolut Company, inklädning av destillationsbyggnad

Projektet avser inklädning av destillationsbyggnad i syfte att förhindra fåglar större än 18 mm, vilket motsvarar svalor, att komma in.