Absolut Company

Absolut Company har en etanolfabrik i Nöbbelöv där vi fått förtroendet att förse anläggningen med en ny pumpstation och ett nytt automatiskt vattensprinklersystem med central försörjning för släckvatten och avledning. Entreprenaden omfattar bygg-, sprinkler och markarbeten.
Byggnadsarbetena avser ett pumphus ca: 100 kvm med platta på mark och en prefabricerad betongstomme. Två stycken stora vatten reservoarer i betong, varav den ena har en diameter av 50 m. Samt diverse arbeten inom anläggningen.