Bulklager Landskrona

Landskrona hamn AB är beställare till återuppförandet av lager 4 efter brand. Detta är en del av deras bulklager som brunnit.

Den huvudsakliga inriktningen på entreprenaden är betong- och stål/plåtarbeten.
Projektet bedrivs i samverkan som en utförandeentreprenad.
Produktionen påbörjas omgående (april 2015) och totalt bedöms byggtiden till ca 4-5 månader.