Biotron

Akademiska Hus är beställare till en ny forskningsanläggning i Alnarp inkl markarbeten på tomt.
BTA är ca 1300m² varav 250m² växthus. Biotron består av en platsbyggd grund med en prefabricerad stomme med tillhörande växthusbyggnad. En ny glasad förbindelsegång kommer att byggas bredvid anläggningen och ansluta till befintliga byggnader. Inne i huvudbyggnaden kommer det installeras såväl odlingskammare som klimatkammare där man kommer kunna bedriva forskning på framförallt växter. Det är en installationstät byggnad där samordning mellan flera under- och sidoentreprenörer är en stor utmaning.
Projektet bedrivs i samverkan som en utförande entreprenad med Generalentreprenörsåtagande.
Produktionen påbörjas mars 2015 och anläggningen ska stå klar sommaren 2016.