Bostäder Brandstationen

Nu bygger vi 45 lägenheter inom bostadsområdet Brandstationen Kävlingevägen som uppfyller kravet passivhusstandard.

Bostadsområdet Brandstationen Kävlingevägen ligger i Lund med adress Kävlingevägen 9 A-D. Inom området uppförs fyra bostadshus i tre till fyra våningar. Byggnaderna rymmer 45 hyreslägenheter samt lokaler. Under bostadshusen uppförs även områdeskontor, garage, cykelparkeringar samt anläggning för sophantering.

Beställare är: LKF
Byggstart: mars 2014
Planerad inflyttning: Våren 2016