Folktandvården Kristianstad

Av AB Kristianstadsbyggen har vi erhållit uppdraget att bygga om lokaler till Folktandvården. Projektet är totalentreprenad och uppdraget omfattar ombyggnad av kontorslokaler som ska bli lokaler till Folktandvården i Kristianstad. Folktandvården kommer att montera och installera operationsstolar och sätta upp sin inredning under entreprenadtiden.