Havsblick, kv Lichton

Till Ystadbostäder har vi fått förtroendet att uppföra st 29 hyreslägenheter + 10 st servicelägenheter. Objektet är beläget i västra delen av Ystad, i närheten av gamla kyrkogården. Servicelägenheterna är placerade i plan 1 och 2 tillsammans med uppehålls,- komplement,- o personalutrymmen. Hyreslägenheterna kommer att finnas i plan 2 till 5.