Hemhult Kristianstad

Till Stenvalvet AB utför vi en totalrenovering i en av byggnaderna på Hemhult i Kristianstad. Det rör sig om 650m2 där allt invändigt rivs, för att anpassa lokalerna till ny nyttjare, Syn- och Hörselenheten. Kommande hyresgäst har höga krav på ljudklimatet, vilket avspeglar sig i valda system gällande El, Ventilation, VS och Bygg.