H&M i Trelleborg

Thage har fått förnyat förtroende av Hemsö Fastighets AB att utföra ombyggnation av affärslokal i centrala Trelleborg.

Projektet avser ombyggnation av lokal på ca 2200 kvm i fastigheten Herkules 34 i Trelleborg.
Tidigare butikslokal och del av bank ska anpassas åt hyresgästen H&M.
Ombyggnationen består bl.a. av installationsarbeten, invändig ytskiktsrenovering och ombyggnation av fasad inkl. nya placeringar av entrépartier.
Projekteringen påbörjas omgående och arbetet på plats påbörjas med rivningsarbeten under våren 2019.