Idrottshallen i Kristianstad

Projektet är en totalentreprenad och avser etapp 1 av 2 för ombyggnad av befintlig Idrottshall.
Arbetet kommer till stora delar bedrivas tillsammans med pågående verksamhet.
I denna etapp skall installationerna inom idrottshallen till största delen
bytas ut, ny hiss skall installeras till Bowlingen, åtgärder skall utföras för
brandsäkerheten samt nya utrymningsvägar skall byggas. Källare under D-hallen
ska till stor del få ny planlösning, där befintliga oinredda ytor inreds.
Även mittdelen av källaren under A-hallen får ny planlösning. Samtliga
omklädningsrum i källarplan renoveras. Partier i fasad i bottenplan byts ut i
samband med PCB-sanering. Bjälklag/innertak ovan A-hallens mittdel byts ut.