Kranen 2

Kranen 2 – Fastigheten intill Ubåtshallen ska ingå en total ombyggnad för nya hyresgäster.
Kontrakt avseende håltagning- och rivningsentreprenaden är skrivet och i takt med att hyresgästavtal börjar tecknas är förhoppningen om att entreprenaden
byggas på med anpassningar och ombyggnader.
Rivningsentreprenaden som inkluderar en mängd smidesförstärkningar beräknas pågå fram till september 2016, därefter ser vi fram emot att få påbörja uppbyggnadsarbetet.