Kulturen 4

Projektet omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter för seniorboende och 4 studentbostäder i 3 våningsplan med källare. På vindsplan finns fläktrum i vindsutrymme. I källare finns lägenhetsförråd, undercentral, el-central, tvättstuga, cykelförråd och gästlägenhet. Fastighetsförråd och soprum är placerat i två stycken gårdshus.

Projektet uppförs på historisk mark i centrala Lund, i kvarteret Kulturen. Projektet uppförs inom Lunds medeltida stadskärna, dvs. innanför den medeltida stadsvallen som tidigare omgav Lund. Det betyder att vi bygger på en fornlämning och alla markingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen. De nya lägenhetshusen är ritade för att passa väl in bland de andra äldre byggnaderna i kvarteret. I samma kvarter ligger museet ”Kulturen i Lund”.