Kv. Dungen

Kv. Dungen, Hyllie – Samverkansentreprenad som omfattar kontorsfastighet.Totalt ca. 13 000 m² BTA i 6 till 7 våningar med p-garage.
Byggnaden uppföras på en fastighet vid korsningen Arenagatan/Hyllie Allé.
Fojab har ritat denna mycket spektakulära byggnad och kommer också vara med i samverkansarbetet. Under april/maj 2016 färdigställs programhandlingen.
Projektet ska miljöcertifieras under Miljöbyggnad, nivå Guld.
Malmö Stads detaljplan för kvarteret förväntas antas under hösten 2016 och parallellt med detta projekteras en systemhandling med start maj/juni 2016.
Med alla beslut tagna kommer bygghandlingsprojektering sättas igång under hösten/vintern och byggstart planeras till våren 2017.