Kv Högvakten 6

Fastigheten Kv. Högvakten 6 förvärvades av Malmö Cityfastigheter AB under våren 2015. Thage i Skåne AB har nu blivit utsedda att i samverkan med Malmö Cityfastigheter fräscha upp och bygga om fastigheten. Uppdraget består i huvudsak av två etapper, projektering och produktion. Projekteringen pågår under våren, 2016, och ska leda till ett entreprenadkontrakt som fastställer alla parametrar för en produktion.

Planen är att påbörja invändig rivning under maj/juni, 2016, för att sedan gå igång med ombyggnadsarbeten efter semestern.
Projektet präglas av stor logistisk utmaning p.g.a. dess läge, korsningen Västra Vallgatan/Gråbrödersgatan, mitt inne i centrala Malmö. Ytterligare en utmaning i projektet blir den samordning med kvarvarande hyresgäster (plan 1) som ska ske vid denna totala ombyggnad.

Installationer bytes i stort sett ut i sin helhet. Plan 2-6 får helt nya planlösningar och nya ytskikt. Plan 2 får en ny ljus innergårdslösning och plan 3 och 6 får nya takterrasser. Ny hiss installeras och även de kvarvarande hyresgästerna på plan 1 får en uppgradering med bl.a. nya glaspartier i fasad.

Ombyggnaden på ca. 5000 m² BTA, beräknas stå färdig till sommaren, 2017.