Kv. Stafvre 11

Thage har återigen fått förtroendet att utföra ett äldreboende åt Hemsö. Byggnaden är placerad i Kristianstad intill Antonsskolan.
Objektet avser nybyggnad av vårdboende (särskilt boende) med 60 lägenheter samt utbildningslokaler.