Kv. Stapelbädden

Vi har erhållit uppdraget att genomföra ett projekt som omfattar nybyggnad av 163 studentlägenheter med ett par mindre verksamhetslokaler i bottenvåningen mot omgivande gator. Våningshöjden varierar från 5 till 8 våningar.
Projektet är beläget i Västra Hamnen i Malmö i kvarteret mellan Stapelbäddsparken, Lilla Varvsgatan och Östra Varvsgatan.
Lägenheterna utgörs till största delen, 103 st av typen 1 rok, ca 27m2, genomgående från fasad till fasad med avskiljbar sovrumsdel mot gården, men två lite större typer finns också, 60 st av typen 32 m2-35 m2 med möjlighet för två personer.