Kv. Vikhem

Thage har fått förtroendet att gå vidare med fas 2 gällande Kv Vikhem, ett äldreboende i Staffanstorp. 54 anpassade boenden ska stå klara om ca två år. För Thage är det är spännande att göra få göra ett nytt projekt till Hemsö Fastighets AB, som också var beställare till Engelska Skolan i Borstahusen. Per Nilsson säger; ”Det känns som hela styrkan i Borstahusen kan ta åt  sig äran att vi fått förtroendet att uppföra ytterligare en del i Hemsös fastighetsbestånd”.
Platschef blir Johan Magnusson som tillsammans med Irene och Per från kontoret i Sjöbo kommer att genomföra byggnationen.
Vi ser fram emot en snar start av produktionen, med delvis fortlöpande projektering.