Kvarteret Fossilen

Det aktuella bostadsprojektet ingår i ett större utbyggnadsområde, Råbylund II, i Lunds östra del, söder om Dalbyvägen och närmst öster om den nya förbifartsleden, förlängningen av Sandbyleden. Bostadsområdet ansluter till ett nytt lokalt gatunät och åt väster vidtar ett större grönområde. Beställare är LKF.

Sammanlagt innehåller projektet 180 st. lägenheter och tre mindre lokaler. i tio huskroppar. Den totala bruttoarean är cirka 15 900 kvm. Husen har varierad höjd, från två till fem våningar. Dels förekommer byggnader i 3-5 plan med trapphus och hiss med 4-5 lägenheter per plan. Dels ligger lägenheterna i 2-3-planshus med individuella entréer och med utvändiga trappor upp till lägenheterna på andra plan.

Alla lägenheterna har egen tvättutrustning, inga gemensamma tvättstugor ingår i projektet. Husen grundläggs på isolerade betongplattor på mark. Bjälklagen utförs platsgjutna med ingjutna installationer. Takstolarna uppstolpas och taken isoleras under takytan. Tak är utformade med olika vinklar däribland flacka tak och beläggs med både papp och bandtäckt aluminiumplåt. Ytterväggar förekommer både som utfackningsväggar (med och utan bärande stålpelare) och som bärande delar med betongskiva. Alla väggar bekläs med fasadtegel.

Slutbesiktningarna är preliminär spridda över hela 2017.