Kvarteret Hermod 2

THAGE har blivit tilldelade projektet Hermod 2.
Hermod 2 ligger i Hyllie, Malmö, och innefattar 52 mindre lägenheter åt MKB Fastighets AB.
Färdigprojektering beräknas påbörjas i mars och lägenheterna ska stå färdiga för inflyttning i november, 2016.
Objektet avser nybyggnad av flerbostadshus indelad i 3 husdelar som planeras uppföras i helt platsgjuten konstruktion med källare.
Fasad och tak bekläds med plåtbeklädnad typ Kalzip.
Lägenheterna är moderna och energieffektiva. Lägenheter på översta plan får delvis hög takhöjd och utförs med loft.
Total BTA är ca 4010 m². Total BOA är ca 2590 m².
Projektet innebär, tillsammans med Hermod 1, att Thage fullbordar sin gärning på kvarteret Hermod i expansiva Hyllieområdet.