Kvarteret Valthornet

Projektet avser ombyggnad av garage och lokaler till 14 st marklägenheter, igensättning av vindsbalkonger samt ombyggnad av 5 st tvättstugor.
Yttre markarbeten med nya uteplatser o parkeringar.
Entreprenaden färdigställs under våren 2016. Beställare är AB Kristianstadsbyggen.
BTA: ca 1500 m²