Majoren 1

Nybyggnation av tre stycken flerbostadshus till Lyckos som är en del av Midroc-koncernen. Byggnaderna består av 57 hyresrätter och är ritade av Wingårdhs Arkitekter.

Projektet är beläget på området Lingenäs i Kristianstad och ligger granne med Lingenässkolan som Thage tidigare har uppfört. På Lingenäsområdet byggs just nu även Kristianstads nya badhus och området är under utveckling.

Byggnaderna kommer uppföras med betongstomme och utfackningsväggar som bekläds med träfasad. Loftgångarna och de speciella loftgångstaken kommer vara utmärkande i projektet. Projektet, som är en utförandeentreprenad, innehåller även en gemensam innergård med sällskapsytor och ett växthus.

Flerbostadshusen i detta projekt kommer senare omges av radhus som kommer uppföras i separata projekt framöver.

Projektet är upphandlat inklusive det infrastrukturarbete som krävs på den nya fastigheten och detta påbörjas i juni 2020.