Marinpedagogiskt Centrum

Objektet avser nybyggnad av Marinpedagogiskt centrum på Ribersborgstranden. Byggnaden är i ett plan och omfattar 2 huskroppar med ett gemensamt tak. Byggnadens utformning är framtagen efter en jurybedömd arkitekttävling. Verksamheten riktar sig både mot skolklasser och allmänhet och syftar till att genom undervisning, laborationer och eget insamlande öka kunskapen om Öresunds marina biologi.