Nybyggnad Nöbbelöv, Lund

Vår beställare Stena Fastigheter har beviljats bygglov till fyra nya bostadshus vid Nöbbelövs centrum i Lund. Utöver bostadshusen, som inrymmer 120 lägenheter, kommer även Nöbbelövs torg att rustas upp. Stort fokus läggs på energi- och miljöfrågor och miljöklassning enligt Miljöbyggnad Silver.

Byggstart för nyproduktionen är våren 2015 och de första husen beräknas vara klara för inflyttning sensommaren år 2016. Utvecklingen av torget beräknas stå klart under 2015 och kommer att bli ett lyft för hela området med nya grönytor och gångstråk genom Nöbbelövs centrum. Förändringarna har utformats i samråd med hyresgästerna som i höstas fick tycka till och komma med synpunkter om vad de saknar i deras närområde.

Nöbbelöv är ett område med mycket grönska och många odlingsintresserade. Här finns närhet till vacker natur, tex Nöbbelövs mosse, så väl som till stadens puls, service och bra skolor. Väl utbyggda cykelbanor, busshållplats vid torget och tågstation bara en kort promenad borgar för bra kommunikationer utan bil. Stena Fastigheter har också ett omfattande hållbarhetsarbete som kommer att reflekteras i projektet.