Östra Kommunhuset KRSTD

Ombyggnation av Östra Kommunhuset i Kristianstad.
Objektet är beläget i östra delarna av Kristianstad och består av ett 3-5 våningar högt kontorshus där Kristianstads kommun efter ombyggnad ska samlokalisera sina administrationer inom dagens arbete- och välfärdsförvaltning och omsorgsförvaltning. I objektet inryms även kommunarkivet och posthantering. Befintlig sessionssal har byggs om och kompletterats med mellanbjälklag till ett mötescentrum med egen entré. Mötescentret omfattar 29 besöksrum och mottagningsreception. Befintlig restaurang på entréplanet blev personalmatsal med anslutande uteplats. Entréplanet har även flertalet utbildningslokaler. Efter ombyggnad inrymmer huset drygt 310 arbetsplatser.
Entreprenaden färdigställdes våren 2015. Beställare är Kristianstads Kommun.
BTA: ca 12.750 m²