Parken 2

Objektet avser nybyggnad av ca 175 lägenheter + 4 lokaler. Kvarteret består av 3 st
fastigheter med 2 st. trapphus i varje. Två bostadsrättsföreningar och en hyresgästförening. Thage utför grundläggning samt platsgjutning av källare och garage.