Reningsverk i Nogersund

Thage har tillsammans med Veolia Water Technologies AB inlett ett samarbete avseende ett nytt reningsverk i Nogersund.
Samarbete har startat i tidigt skede som påbörjas med fas 1, dvs utredning, layout och projektering.
Veolia är totalentreprenör och har vunnit upphandlingen hos Sölvesborgs Energi & Vatten. Veolia har anlitat Thage för den byggnadstekniska kompetensen och för att sedermera samordna produktionen i fas 2. Exakt storlek och yta på reningsverket är inte fastställt utan kommer stå klart under hösten, 2018.