Rinkaby Rör

THAGE har i samverkan med beställaren Rinkaby Rör fått i uppdrag att uppföra en ny byggnad för handel med skrymmande verksamhet i Malmö.
Projektet omfattar rivning av befintlig kontorsbyggnad för att ge plats till en ny byggnad med såväl kontors- och personalutrymmen som utställningsyta. Nybyggnadsdelen omfattar ca 500 m². Även befintligt lager anpassas för verksamheten och rustas upp erforderligt.
Lokalerna är planerade att stå klara sommaren 2015.