Scan Kristianstad, Konserven

Takbyte i 2 etapper, varav etapp 1 under sommaren 2016 då 120 m² utföres och etapp 2 under sommaren 2017 då ytterligare 200 m² utföres. Nuvarande takkonstruktion består av stålbalkar, takåsar av trä samt råspont med papp. Det nya taket skall vara självbärande plåt med isolering och papp. På grund av takbytet kommer en bit av Genvägen att stängas av. Det beror på att viss gatumark måste användas för att kunna bygga ställning upp till taket som är över våning två.