Scan Kristianstad, Skiven

Detta är ett område som renoveras i olika etapper efter behov och beroende på framtida produktion.
I vissa delar rivs golv ned till konstruktionsbetongen som flytspacklas, membrantätas och golv gjuts i fall med
specilgjorda rännor. Det monteras nya sandwichväggar i mycket av lokalerna, gamla så kallade velittak rivs ned och robotblästras, för att senare hygienmålas.

Ett komplicerat arbete då det inte finns något bra ritningsunderlag.
Det skall också läggas nya avloppstammar i källaren för att kunna koppla på de nya rännorna. Allt detta
arbete måste samköras med Scans produktion. Arbetet sker i ettapper som Scan bestämmer fram till 2018.