Scan Kristianstad, Stalltak

Det gamla taket av siporexplank ska bytas till nytt likvärdigt, dessutom ska stallet i detta skede höjas med en meter. Detta innebär att den befintliga betongstommen med pelare.- o balksystem måste bytas ut, även till slussarna för intransport med lastbilar (grisbilar). Arbetet skall ske i 4 etapper för att Scan skall klara av logostiken.