Skola Borstahusen

Vi har fått förtroendet att bygga en ny F-9 skola i Borstahusen, Landskrona. Beställare är Hemsö Fastighets AB som kommer att bygga skolan åt “Engelska Skolan” i Stockholm, vilka är de som kommer att ha hand om driften av skolan.
Skolan byggs för ca 600 elever och kommer att ha en yta på 6.300 m² BTA i två plan. Markplanerad area är ca 10.300 m².