Sonys huvudkontor i Lund

2007 fick vi förtroendet att uppföra fastigheten vid kv. Nya Vattentornet 4 i Lund. Vasakronan äger idag fastigheten och största hyresgäst är Sony Mobile Communications AB. Hyresgästens verksamhet är spridd på flera platser i Lund. Avsikten är nu att samlokalisera all verksamhet till Brunnshögsområdet.
 En överenskommelse har träffats mellan Vasakronan och Sony som innebär att Sony har för avsikt att hyra hela det nya hus som Vasakronan uppför på fastigheten Nya Vattentornet 4, i direkt anslutning till befintlig byggnad.