Sparbanken Skåne i Eslöv

Vi har fått förtroendet att renovera Sparbanken Skåne i Eslöv åt Sparbanken Skåne AB.
O
mbyggnaden omfattar bankens lokaler i plan 2 och byggs enligt bankens nya koncept med frontoffice för kunder och backoffice för personal,
vilket innebär en helt ny planlösning och nya ytskikt.
Projektet innefattar också ny ventilationsinstallation med bl.a. nytt aggregat och nya komfortmoduler. Elinstallationerna blir också till stora delar helt nya och uppdaterade. Projektet beräknas stå färdigt under Juli månad 2016.