Svalans Förskola

Objektet avser om.- o tillbyggnad av Svalans förskola på Odal i Kristianstad.
Verksamheten på Svalans förskola är idag uppdelad på en befintlig förskolebyggnad, uppförd 1991, och en förhyrd paviljong. Föreliggande projekt omfattar en avetablering av förhyrd paviljong vilken ersätts med en om.- o tillbyggnad som samlar hela verksamheten i en byggnad.
Tillbyggnaden innehåller 3 avd. samt gemensamma utrymmen. Ombyggnaden avser ny matsal i plan 1 samt ombyggnad för personal och administration i plan 2.
Ingående byggnader är Byggnad A, B, C och D.