Tulip Food Company

I slutet av januari 2015 startade vi om- och tillbyggnaden åt Tulip Food Company AB i Malmö.

Tulip Food Company AB har vid sin charkuterianläggning i Fosie för avsikt att bygga ett skyddsrum då stora ingrepp har gjorts i det befintliga för att passa företagets produktionslinjer. I samband med detta byggs även en ny lagerhall där även skyddsrummet innefattas.

Vissa ombyggnadsarbeten blir nödvändiga i samband med tillbyggnaden; bl.a. behöver entrén flyttas och parkeringen anpassas.

Projektet ska vara klart i juni 2015