Ubåtshallen Malmö

Thage i Skåne AB har fått förtroendet att genomföra omfattande ombyggnadsarbeten av Ubåtshallen i Västra Hamnen, Malmö.
Beställare är Wihlborgs Fastigheter AB och totalentreprenaden utförs i tätt samarbete med Wihlborgs organisation.
Nuvarande hyresgäst, Malmö Universitet, kommer att flytta bl.a. institutionen för “Teknik & Samhälle” ifrån Ubåtshallen till Thages avslutade projekt, Kv. Niagara.
Inflyttande hyresgäst är Försäkringskassan med specifika kravställningar.
Projektet är tids- och logistikmässigt en utmaning med ett par kvarsittande hyresgäster i huset, bl.a en restaurang på plan 0 och kontor på plan 6.
Planförändringarna på plan 2-5 är totala, med nya rumsindelningar och nya ytskikt. Elinstallationerna bytes i sin helhet och VVS-installationer kommer delvis att kunna bevaras och byggas om.
Bruttoytan som ska byggas om är ca. 13 000 kvm och ska ske från sommaren, 2015 till våren, 2016. Projektering pågår från och med april, 2015.
Ubåtshallen är certifierad enligt Miljöbyggnad nivå Silver.