Villa Fridsbo

Projektet avser en nybyggnation av ett särskilt boende för äldre (äldreboende) samt anläggning av tomtmark, mark- och grundarbeten inklusive finplanering i Löddeköpinge.

Äldreboendet består av totalt 60 lägenheter fördelat om tio lägenheter per avdelning med gemensamhets- och verksamhetsutrymmen.

Äldreboendet byggs intill Fridsbo gård i Östra Löddeköpinge på en del av fastigheten 97:1. Äldreboendet kommer att drivas av slutkunden Vardaga (Ambea) som även är slutkund i våra projekt Kv. Vikhem och Kv. Stafvre. Det är hedrande att få ytterligare ett uppdrag med Vardaga som slutkund, där de tidigare nämnda projekten är förlagor och referensprojekt.

Projekteringen pågår under våren 2020 och innan sommaren ska produktionen vara igång för fullt.