Kv. Filmen

Kvarteret innefattar idag fyra fastigheter innehållande lokaler för handel och verksamheter, samt hyreslägenheter.

Lokalerna för handel och verksamheter ligger på bottenplan. Det centrala läget för kvarteret gör det till en utmärkt plats för att driva butik eller annan verksamhet. Byns ICA-butik har lokaler i en av fastigheterna, vilket resulterar i stor tillströmning till området. Busshållplats finns på Tollarp torget som ligger i nära anslutning till kvarteret.

Kvarteret Filmen är under omvandling. En ny detaljplan håller på att tas fram för utvidgning av ICA och nybyggnation av bostadshus.