MARIAVALL KLOSTER

Thage byggde Mariavalls kloster 1991, och kompletterade med kyrkan 1995. Abbedissan moder Christa: 

– Nu har Thage höjt golvet i korsgången, som binder samman kyrkan med klostrets olika delar, så slipper vi trappsteg och ramper. Klostret är vårt hem och ska fungera även om man är gammal eller funktionshindrad. 

–Vi är 15 systrar på klostret och det är viktigt att kunna röra sig fritt här. Detta är ju ett lite speciellt ställe att arbeta på och ibland pågår det gudstjänster, men samarbetet har fungerat mycket bra på alla vis!