Ombyggnad

Kanske har du köpt ett hus som du vill renovera helt eller delvis innan du flyttar in. I det läget är det ofta kritiskt att renoveringsprojektet håller både tids- och kostnadsplan. Ju mer omfattande renovering eller ombyggnad, desto mer nytta har du av en kvalificerad partner med lång erfarenhet av att räkna och planera. Thage byggservice klarar alla typer av renoveringar för ditt hus. Vi har dessutom ett finsnickeri i Lund som kan komplettera med dörrar, fönster och inredning.

Att renovera fritidshus inbegriper ofta arbeten utomhus som terrasser och trädäck, och lika ofta handlar det om att sätta vinterbona sommarbostaden så att den fungerar som året runt-boende. Då byter vi kanske fönster, stärker tak och förbättrar isolering, och såklart uppgraderar vi kök och badrum. Inte sällan blir det tillbyggnader i form av fler rum att bo i, tvättstuga, garage eller grovförvaring.

Är du privatperson ser vi till att du får ROT-avdraget utan problem.

Även företag – som kan vara en butik, en restaurang, en verkstad eller något annat – kan behöva en professionell byggare när de står inför nya behov. Kanske en del av butiksytan ska omvandlas till kontor, eller restaurangen utrustas med ny inredning. Kanske en unik bardisk? Hör av dig till oss tidigt i din process, vi lyssnar på din vision och hjälper dig att förverkliga den tids- och kostnadseffektivt med högsta kvalitet.