Plåt

Ytan är ofta avgörande. Och plåt kan göra hela skillnaden. Den skyddar inte bara mot väder och vind utan kan dessutom formas till något som skapar ett personligt uttryck. Dotterbolaget Plåtexpressen är ett av södra Sveriges mest erfarna plåtslageri. Det ligger bakom allt ifrån takarbeten, garneringar och kyrktornsspiror, till några av Skånes mest imponerande fasader.

 

Plåtexpressen bildades 1997 genom en sammanslagning av ett nyförvärvat företag i Malmö och Thages plåtavdelning. Företaget består av olika delar och har traditioner som går 40 år tillbaka i tiden. Plåtexpressen är ett av de största företagen inom sin bransch i södra Sverige med ca 80 anställda. Plåtexpressen arbetar främst lokalt i Skåne, Blekinge och södra Småland. Huvuddelen av verksamheten är koncentrerad till Skåne. Plåtexpressens målsättning är att bli ledande på sin marknad. Med ledande menar vi ledande i kvalitativa termer. Företaget leds av VD, som verkar direkt under företagets styrelse. Direkt under VD finns tre avdelningar i moderna verkstäder i Malmö, Tollarp och Helsingborg. Avdelningarna leds av avdelningschefer. Besök gärna Plåtexpressens hemsida http://www.platexpressen.se/.